Isıtma Kabinleri

Isıtma Kabinleri

ısıtma kabinleri

Isıtma kabinlerinin tasarımlarını belirleyen en önemli unsur; ısıtılacak olan malzemenin,  Ne kadar ısıya ihtiyacı var? sorusunun cevabıdır.

İzalasyonu ve hacmi sıcaklık değerine göre belirlenirken, ısıtma işlemi için kullanılacak olan rezistans veya brülör sistemi günümüzde en çok kullanılan sistemlerdir.

Ustaların tabiriyle cehennemlikler, yanmayan yalıtkan malzeme, sünme ve esnekliği düşük çelik konstrüksiyon sistemlerden oluşmalıdır.

Hava akımını, kabinin her köşesine eşit miktarda yaymak  için güçlü vantilatörler saptırmalar kullanılabilir.

Gaz sıkışmasında patlamaları önlemek için  yangın ve gaz alar sistemleri bulunmalıdır.

Bazı kabinlerde ısıtma yapılabileceği gibi hemen ardından soğutma işlemi de uygulanabilir, kabin içerisinde soğmayı sağlayacak hatlar döşenmelidir.