Basınçlı Tanklar

Basınçlı Tanklar


Farklı görev ve amaçlar için kullanılan tankların belirgin ortak noktaları

basınçlı veya basınçsız olma özelliğine göre 2 gruba ayırabiliriz.

İstenilen kapasite, tank içinde kullanılacak maddenin fiziksel ve kimyasal özelliğine

göre tankın, boyu, çapı, malzeme ve malzeme kalınlığı, bağlantı elemanları,

giriş ve çıkış kapakları tankın tasarımla beraber imalat şeklini belirlemektedir.Tank imalatında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi kaynaklı

birleştirmedir. Doğru ve uygun kaynaklı birleştirme sağlanmadığında tank kullanım esnasında tehlike oluşturmaktadır.